Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Aktualności

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym Dirlango Trading & Investments Limited w negocjacjach nowej umowy wspólników Virgin Mobile Polska, stanowiącej bazę pod przyszły exit ze spółki do Play


Kancelaria SSW Pragmatic Solutions doradzała Dirlango Trading & Investments Limited, będącemu wspólnikiem Virgin Mobile Polska – największego polskiego operatora wirtualnej sieci ruchomej – w negocjacjach nowej umowy wspólników Virgin Mobile Polska, stanowiącej bazę pod przyszły exit ze spółki do Play Communications – największego operatora sieci komórkowej w Polsce.

Zespołem kierował radca prawny dr Paweł Chyb - Partner w praktyce Działu Fuzji i Przejęć oraz radca prawny Wojciech Szczepaniak – Partner zarządzający kancelarią SSW Pragmatic Solutions. Prawnikiem szczególnie zaangażowanym w projekt była Katarzyna Solarz - radca prawny, Senior Associate w praktyce Działu Fuzji i Przejęć.

Aby uzyskać więcej informacji o przyszłym przejęciu Virgin Mobile Polska przez sieć Play, zachęcamy do przeczytania poniższych artykułów:

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym spółki z grupy kapitałowej Holiday Park & Resort podczas procesu pozyskiwania finansowania w kwocie 60 mln PLN


Prawnicy SSW Pragmatic Solutions doradzali spółce z grupy kapitałowej Holiday Park & Resort – jednego z największych właścicieli kompleksów wypoczynkowych w Polsce - podczas procesu pozyskiwania finansowania (w drodze emisji obligacji) w kwocie 60 mln PLN na budowę nowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Prawnikami kierującym pracami byli adwokat Maciej Duch – Partner w praktyce Działu Nieruchomości SSW Pragmatic Solutions oraz radca prawny Sebastian Ponikowski – Partner w praktyce M&A SSW Pragmatic Solutions.

Ich wsparcie obejmowało negocjacje dokumentacji emisyjnej wraz z dokumentacją zabezpieczeń.

SSW Pragmatic Solutions współorganizatorem III edycji Forum Geologii i Górnictwa


W dniach 22-23 marca 2018 w Hotelu Bristol, w Warszawie odbędzie się III Forum Geologii i Górnictwa. SSW Pragmatic Solutions jest współorganizatorem i partnerem tego wydarzenia. Piotr Spaczyński, partner zarządzający SSW otworzy Forum i przedstawi temat "Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze". Oprócz prezentacji merytorycznych, nasi Goście, będą mieli możliwość wymienienia się praktycznymi doświadczeniami i nawiązania owocnych kontaktów zawodowych, m.in. dzięki aplikacji networkingowej, do której dostęp otrzyma każdy z uczestników.

Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia biznesowe i studia przypadków między innymi w następujących obszarach tematycznych:

  • w jakim kierunku zmierzają zmiany prawne mające bezpośredni wpływ na działalność branży  poszukiwawczo-wydobywczej
  • jak pozyskać finansowanie i z sukcesem prowadzić inwestycje
  • jak robotyka i automatyzacja zmienia branżę na przykładzie projektu e-kopalnia
  • jak unikać błędów – te najczęstsze będące wynikami kontroli, przedstawią przedstawiciele  Wyższego Urzędu Górniczego
  • jak przywrócić drugie życie dolnośląskim złożom – na podstawie studium przypadku projektu KWK „Nowa Ruda Węgiel Koksujący”
  • jak przygotować i przeprowadzić plan remediacji
  • czy i jak zagospodarować odpady

SSW Pragmatic Solutions reprezentowane będzie także przez Annę Piotrowską i Anitę Palukiewicz w temacie „Prawo Geologiczne i Górnicze – aktualności”. W drugim dniu Forum wystąpi Michał Bagłaj z wykładem na temat „Wpływu Ustawy o Jawności życia publicznego na funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora górniczego”, dr Szymon Okoń z „Źródłami finansowania inwestycji poszukiwawczo-wydobywczych” oraz Anita Palukiewicz w temacie „Szkody w środowisku”

Szczegóły dotyczące wydarzenia na stronie: http://www.trioconferences.pl/forum-geologii-i-gornictwa/

oraz na kanale youtube SSW Pragmatic Solutions:
https://www.youtube.com/watch?v=NGUz1LS9VzQ&t=6s

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Kontakt:

Anna Piotrowska
Senior Associate, Radca Prawny

Barbara Lenarcik
Business Development & Marketing Director

 

SSW Pragmatic Solutions wspólnie z Konfederacją Lewiatan organizatorem szkolenia "Wpływ RODO na zamówienia publiczne”


Zapraszamy na szkolenie „Wpływ RODO na zamówienia publiczne", omówione zostaną nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a także wpływ tych zmian na praktyczne stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe zapoznanie się z założeniami nowego prawa pozwoli przedsiębiorcom lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany i dzięki temu uniknąć problemów jakie mogą się pojawić w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach kontraktów zawieranych w reżimie Prawa zamówień publicznych z podmiotami należącymi do sektora publicznego. Ponadto pozwoli na lepszą ocenę ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w nowej rzeczywistości prawnej oraz ich pełniejsze opisywanie i uwzględnianie przy kalkulacji ofert składanych w postępowaniach zamówieniowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów przetwarzających dane osobowe i biorących udział w przetargach publicznych. Spotkanie poprowadzą partnerzy SSW Pragmatic Solutions – radca prawny, dr Joanna Tomaszewska, ekspert w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz adwokat Michał Bagłaj, specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych oraz PPP.

Agenda oraz opis prelegentów znajdują się pod poniższym linkiem:Dane wydarzenia:

Początek: 31 stycznia 2018 godz. 09:30
Koniec: 31 stycznia 2018 godz. 14:00
Miejsce:Siedziba Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Z jednej firmy można zgłosić maksymalnie 2 przedstawicieli.

 

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym przy emisji obligacji przez GetBack SA na kwotę ok. 7 mln PLN


Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych SSW Pragmatic Solutions doradzali przy emisji obligacji wyemitowanych przez GetBack S.A. W ramach emisji przydzielono obligacje o wartości nominalnej ok. 7 milionów PLN.

Doradztwo prawników kancelarii SSW obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania dokumentów związanych z emisją obligacji, w tym warunków emisji obligacji oraz propozycji nabycia.

Ze strony SSW w projekcie doradzali radca prawny dr Szymon Okoń, Partner w zespole Rynków Kapitałowych oraz Dawid Brudzisz, Junior Associate.

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym przy emisji obligacji przez Capital Park SA na kwotę ok. 15 mln EUR


Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradzali przy emisji obligacji wyemitowanych przez Capital Park S.A. W ramach emisji przydzielono obligacje o wartości nominalnej ok. 15 milionów euro.

Doradztwo prawników kancelarii SSW obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania dokumentów związanych z emisją obligacji, w tym warunków emisji obligacji oraz propozycji nabycia.

Ze strony SSW w projekcie doradzali radca prawny dr Szymon Okoń, Partner w zespole Rynków Kapitałowych oraz Dawid Brudzisz, Junior Associate.

SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym przy procesie skupu akcji własnych Cloud Technologies SA


Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych SSW Pragmatic Solutions doradcą przy procesie skupu akcji własnych realizowanym przez Cloud Technologies S.A. Spółka przeprowadza skup, którego przedmiotem jest nie więcej niż 920.000 akcji. Spółka zamierza przeznaczyć na nabywane akcje maksymalnie do 18.000.000 PLN. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu skupu jest dom maklerski IPOPEMA Securities S.A.

Doradztwo prawników SSW obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania dokumentów związanych ze skupem, w tym dokumentów korporacyjnych, regulaminu nabywania akcji własnych oraz ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, a także przy realizacji obowiązków informacyjnych związanych ze skupem.

Ze strony SSW w projekcie doradzali radca prawny dr Szymon Okoń, Partner w zespole Rynków Kapitałowych oraz mec. Katarzyna Dymel, Associate.

Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym przy emisji obligacji na kwotę 100 mln PLN przez fundusz z grupy kapitałowej GetBack SA


Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradzali przy emisji obligacji wyemitowanych przez fundusz z grupy kapitałowej GetBack S.A.

W ramach emisji przydzielono obligacje o wartości nominalnej 100 milionów PLN. Finansowanie zostanie przeznaczone m.in. na nabycie portfela wierzytelności.

Doradztwo prawników kancelarii SSW obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania dokumentów związanych z transakcją, w tym warunków emisji obligacji oraz dokumentacji zabezpieczeń.

Ze strony SSW w projekcie doradzali radca prawny dr Szymon Okoń, Partner w zespole Rynków Kapitałowych oraz Dawid Brudzisz, Junior Associate.

Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą przy ofercie publicznej obligacji serii B spółki z grupy Benefit Systems SA


Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradzali w procesie emisji obligacji serii B spółki z grupy Benefit Systems S.A. o łącznej wartości 10 milionów złotych. Emisja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej.

Doradztwo prawników kancelarii SSW obejmowało wsparcie w procesie przygotowania dokumentów zabezpieczeń, jak również pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń.

Ze strony SSW w projekcie doradzali radca prawny dr Szymon Okoń, Partner w zespole Rynków Kapitałowych oraz Dawid Brudzisz, Junior Associate.

Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy doradcą prawnym Akcjonariuszy przy transakcji przejęcia WDX przez fundusz Abris Capital


WOHO Holdings Limited, spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., wzywa do sprzedaży 2.336.521 akcji WDX S.A. po cenie 14,88 PLN. W ramach wezwania wzywający planuje nabycie akcji spółki uprawniających, łącznie z akcjami spółki będącymi na datę ogłoszenia wezwania własnością osób działających z nim w porozumieniu, do wykonywania 100 proc. ogólnej liczby głosów.

W kolejnym kroku planowane jest wycofanie spółki z Giełdy Papierów Wartościowych. Kancelaria SSW pełniła w procesie rolę doradcy prawnego kluczowych akcjonariuszy WDX S.A.

Ze strony SSW w projekcie doradzali radca prawny dr Szymon Okoń, Partner w zespole Rynków Kapitałowych oraz Tomasz Kwaśniewski, Associate.