Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Family Office

Usługi SSW Family Office

Podstawowym celem, jaki przed sobą stawiamy, jest całościowa obsługa i administrowanie majątkiem Naszych Klientów. Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do Państwa indywidualnych potrzeb, uwzględniając strukturę posiadanych aktywów.


Pakiet naszych usług obejmuje następujące elementy:

 • Raportowanie - kompleksowe okresowe zestawienia na temat stanu i zmian w Państwa majątku
 • Obsługę podatkową - stała opieka i dostęp do doradcy podatkowego
 • Cash management - obsługa transakcji bankowych i finansowych
 • Zarządzanie dokumentami i danymi - pełna dokumentacja majątkowa w jednym bezpiecznym miejscu
 • Watch-dog - pomoc w nadzorowaniu i zarządzaniu inwestycjami
 • Planowanie spadkowe i sukcesja

Oprócz wysoko wyspecjalizowanych produktów oferujemy Państwu również podstawową obsługę korporacyjną. W zależności od Państwa potrzeb możemy zaproponować:

 • Sprzedaż udziałów w spółkach typu shelf (zarejestrowane i operacyjne spółki)
 • Virtual office
 • Usługi typu fiduciary - reprezentowanie Spółki przez członka zarządu, prokurenta lub pełnomocnika
 • Obsługę księgową polskich podmiotów nieoperacyjnych
 • Corporate secretary - bieżąca obsługa korporacyjna Spółek
 • Usługi dodatkowe wykonywane przez sprawdzone przez nas podmioty

Zapraszamy do współpracy.

O nas

Podstawowym celem, jaki przed sobą stawiamy, jest całościowa obsługa i administrowanie majątkiem Naszych Klientów. Zależy nam, abyście Państwo w jednym miejscu uzyskali pełną pomoc w obsłudze różnorodnych składników swojego mienia - od aktywów finansowych, poprzez nieruchomości czy spółki działające w różnych jurysdykcjach. Pragniemy, aby nasi Klienci odczuwali komfort, że ich majątek i działania są zgodne z przepisami prawa, wymogami podatkowymi i księgowymi.

Szanujemy Państwa czas - powierzając nam w opiekę swój majątek będziecie Państwo mogli się skoncentrować na tym, co jest dla Państwa najważniejsze. Z drugiej strony, pozostajemy w stałym kontakcie i zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Oferta skrojona zgodnie z Państwa potrzebami - zapewniamy pełne spektrum usług, od najprostszej administracji po doradztwo strategiczne i obsługę transakcyjną, a wszystkie nasze działania mają na celu zapewnienie Państwu spokoju i wygody.

Kontakt:
Piotr Siekierski
piotr.siekierski@ssw.pl

Podstawowe usługi

Raportowanie – okresowe zestawienia na temat stanu majątku
 • Czy zdarzyło się Państwu zapomnieć o dawno założonej lokacie bankowej?
 • Czy zawsze liczycie Państwo wielkość nakładów poniesionych na poszczególne inwestycje i ich stopy zwrotu?
 • Czy jasne jest dla Państwa, jakie wpływy i wydatki wygeneruje Wasz majątek w nadchodzącym roku?

Dla każdego klienta SSW Family Office prowadzi szczegółowy rejestr składników majątku oraz wszelkich zmian z nim związanych. Na jego podstawie przygotujemy dla Państwa raporty, które w zależności od potrzeb obejmują:

 • Kompleksowe zestawienie posiadanych aktywów oraz ich zmiany w czasie
 • Zestawienie wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych projektów, kalkulację stopy zwrotu z inwestycji
 • Kalkulację wartości rynkowej posiadanych aktywów
 • Prognozowanie przepływów pieniężnych w ramach posiadanej struktury majątku

Format, zawartość i częstotliwość raportów jest dostosowana do Państwa potrzeb.
Zestawienia będą dla Państwa cennym źródłem informacji na temat płynności, koncentracji terytorialnej i ułatwią Państwu podjęcie kolejnych decyzji inwestycyjnych.

Obsługa podatkowa
 • Czy rozważaliście Państwo możliwość obniżenia własnych obciążeń podatkowych?
 • Czy zdarzyło się Państwu zastanawiać, jakie będą konsekwencje zmian w ustawodawstwie podatkowym w odniesieniu do Państwa majątku?
 • Czy doświadczyliście państwo kontroli podatkowej?

Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo działalności w sferze prawa podatkowego oferujemy Klientom Family Office stałą opiekę dedykowanego doradcy podatkowego, który pomoże w planowaniu i zarządzaniu podatkowym w Państwa strukturze majątkowej.

W ramach naszej usługi zapewniamy:

 • wsparcie przy wyjaśnianiu bieżących wątpliwości podatkowych
 • kwartalną analizę struktury majątkowej pod kątem planowania i optymalizacji obciążeń podatkowych
 • wsparcie podczas kontroli czy postępowań podatkowych w przypadku rozwiązań opracowanych i wdrożonych przez Kancelarię SSW
 • bieżące przekazywanie informacji na temat planowanych zmian podatkowych mających wpływ na status podatkowy poszczególnych składników majątku oraz propozycje zmian optymalizacyjnych

Klientom SSW Family Office oferujemy ponadto atrakcyjny rabat na usługi Kancelarii SSW z obszaru podatków i optymalizacji podatkowej, w szczególności:

 • wdrożenie rozwiązań optymalizacyjnych
 • przygotowanie projektów wystąpień o interpretację przepisów podatkowych do Ministra Finansów
 • analizy umów pod kątem eliminacji i ograniczania ryzyk podatkowych
 • reprezentacji przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • doradztwa w toku procesów restrukturyzacyjnych czy akwizycyjnych
Cash management - obsługa transakcji bankowych i finansowych
 • Czy irytuje Państwa konieczność gromadzenia niezbędnych dokumentów oraz czasochłonna procedura zakładania nowego rachunku bankowego czy inwestycyjnego?
 • Czy zdarzyło się Państwu zapomnieć o ważnym przelewie bankowym?
 • Czy uważacie Państwo, że wprowadzanie danych do przelewów bankowych jest stratą czasu?

Zdajemy sobie sprawę, ile czasu i nerwów mogą kosztować kontakty z bankami. Dlatego w ramach obsługi transakcji bankowych pomagamy Państwu w codziennym prowadzeniu rachunku w wybranym przez Państwa banku. Wykonujemy wszelkie formalności związane z otwarciem rachunku, przedstawiamy korzystne warunki lokat oraz zajmujemy się realizacją płatności w elektronicznych systemach bankowych.

SSW Family Office w ramach obsługi transakcji bankowych oferuje:

 • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie kont bankowych osobistych i dla Państwa Spółek
 • aktualizację danych w banku w przypadku zmiany nazwy, adresu, reprezentacji Spółki
 • zakładanie lokat bankowych
 • raportowanie o stanie konta bankowego, przygotowywanie historii rachunków oraz wyciągów bankowych
 • przygotowywanie płatności w systemach bankowych
 • na Państwa życzenie - możliwość podpisywania i wykonywania płatności z konta bankowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • komunikację z bankiem
 • składanie i archiwizację dokumentacji bankowej

W zależności od Państwa potrzeb pomagamy również w zakładaniu rachunków inwestycyjnych, zawieraniu umów na usługę asset management oraz przy nabywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych otwartych i zamkniętych.

Zarządzanie dokumentami i danymi - pełna dokumentacja majątkowa w jednym miejscu
 • Czy zdarzyło się Państwu poszukiwać ważnego dokumentu?
 • A może jego jedyna kopia uległa zniszczeniu?
 • Czy Państwa poufna umowa nie dostała się kiedyś w niepowołane ręce?

W SSW Family Office przechowujemy dla Państwa pełną dokumentację majątkową i dbamy, aby była ona:

 • kompletna
 • jasno i przejrzyście skatalogowana
 • odpowiednio archiwizowana
 • zabezpieczona przed zniszczeniem i dostępem nieupoważnionych osób

Każdy dokument jest przechowywany w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna jest zabezpieczana back-upem.

W trosce o łatwy dostęp do dokumentacji przekazujemy Państwu aktualne archiwum w wersji zdigitalizowanej na nośniku elektronicznym.

Watch-dog - pomoc w nadzorowaniu i zarządzaniu inwestycjami

 

Czy jesteście Państwo na bieżąco z sytuacją finansową spółek, w które zainwestowaliście?

Czy otrzymujecie Państwo istotne informacje od Zarządów tych podmiotów?

Czy czujecie się Państwo komfortowo jako akcjonariusze mniejszościowi?
 

Oddajemy do Państwa dyspozycji najlepszych specjalistów SSW Family Office i Kancelarii SSW, którzy będą zasiadać w radach nadzorczych podmiotów, w których macie Państwo udziały. Z tej pozycji będą dbać o Państwa interesy i zapewnią odpowiedni nadzór właścicielski.

Oferujemy również bieżący monitoring operacyjny i finansowy podmiotów zależnych, wykonywany przez naszych specjalistów od finansów. Na podstawie informacji od Zarządu i kluczowych pracowników – przygotujemy Państwu analizę sprawozdań finansowych, sprawozdań zarządczych oraz kluczowych wskaźników finansowo-operacyjnych.

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić audyt wybranych obszarów działalności lub poszczególnych transakcji.

Planowanie spadkowe i sukcesja
 • Czy Państwa rodzina jest zabezpieczona na wypadek nieoczekiwanej zdarzeń losowych?
 • Czy posiadacie Państwo aktualny testament?
 • Czy opracowaliście Państwo plan sukcesji w odniesieniu do kontrolowanych przez Siebie podmiotów?

Naturalnym uzupełnieniem usług świadczonych przez SSW Family Office jest zagwarantowanie, aby Państwa majątek oraz prowadzona działalność w płynny sposób została przekazana następcom. Sukcesja to niewątpliwie temat ważki i niełatwy, często odsuwany na później. Jednak, aby zapewnić niezakłócone działanie Państwa spółkom oraz bezpieczeństwo Państwa rodzinie – wart podjęcia.

Jesteśmy w stanie pomóc Państwu w każdych okolicznościach: kiedy brakuje naturalnego następcy zdolnego lub chcącego kontynuować działalność, kiedy dążycie Państwo do zapewnienia kontynuacji działalności i zachowania spójności masy majątkowej w sytuacji, rozbieżnych interesów i celów życiowych różnych spadkobierców. Również, gdy pragną Państwo określić grono sukcesorów w sposób odmienny od wynikającego z polskiego kodeksu cywilnego i w wielu innych skomplikowanych sytuacjach.

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania:

 • pomożemy w przygotowaniu i okresowej aktualizacji testamentu
 • opracujemy dla Państwa plan sukcesji – oparty na Państwa wartościach, oczekiwaniach i priorytetach – oraz zadbamy, aby był z upływem czasu na bieżąco dostosowany do zmian w Państwa rodzinie, majątku i prowadzonej działalności
 • zaproponujemy optymalne z punktu widzenia prawno-podatkowego rozwiązania zapewniające transfer majątku oraz biznesu – z wykorzystaniem fundacji prywatnych czy trustów

Mówi się, że nie mamy wpływu na datę swojej śmierci, ale dzięki odpowiedniemu planowaniu spadkowemu i sukcesji możemy mieć wpływ na jej skutki: finansowe, prawne, podatkowe oraz te, które dotyczą zarządzania majątkiem oraz relacji w rodzinie.

 

Usługi SSW Family Office – obsługa korporacyjna

Zdajemy sobie sprawę, że w wielu sytuacjach, również nagłych, mogą być Państwo zainteresowani podstawową obsługą korporacyjną, jak chociażby zapewnienie adresu rejestrowego. W związku z tym proponujemy Państwu wymienione poniżej usługi rozliczane zgodnie z klarownym cennikiem

Sprzedaż udziałów w spółkach typu shelf (zarejestrowane i operacyjne spółki)
 • Pełna księgowość zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • Rozliczenia podatkowe
 • Sprawozdawczość finansowa, podatkowa, statystyczna, NBP, zarządcza
 • Współpraca z urzędami, audytorami, bankami
Virtual office
 • Elastyczna Umowa Spółki
 • Rejestracja w KRS
 • Minimalny wymagany prawem kapitał
 • NIP i Regon
 • Aktualne księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe

Obsługa księgowa polskich podmiotów nieoperacyjnych

 • Prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
 • Obsługa zgromadzeń wspólników
 • Zakładanie, likwidowanie spółek
 • Rejestracja i aktualizacje w KRS
Corporate secretary - bieżąca obsługa korporacyjna Spółek
 • Zapewnienie adresu rejestrowego
 • Odbieranie korespondencji przychodzącej
 • Przekazywanie korespondencji na wskazany adres
 • Bieżące informowanie o ważnych przesyłkach
 • Udostępnienie linii faksowej / telefonicznej
 • Założenie i utrzymanie firmowej skrzynki email
Usługi typu fiduciary
 • Reprezentowania Spółki przez członka zarządu, prokurenta lub pełnomocnika
Usługi dodatkowe wykonywane przez sprawdzone podmioty
 • Obsługa notarialna
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Usługi due diligence
 • Audyt finansowy
 • Transakcje na rynku nieruchomości
 • Usługi rekrutacyjne
 • Budowanie wizerunku - strategie PR
 • Szkolenia (finanse, prawo, podatki)

 

Zespół

Prawo

Wojciech Szczepaniak
Radca prawny

Wojciech specjalizuje się w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy venture capital w zakresie prawa spółek, prawa regulującego fundusze inwestycyjne oraz publicznego obrotu papierami wartościowymi. Doradza klientom indywidualnym przy tworzeniu optymalnych struktur zapewniających bezpieczeństwo sukcesji majątkowej z wykorzystaniem zagranicznych fundacji prywatnych i trustów. Aktywnie działa jako członek międzynarodowych organizacji International Bar Association oraz International Fiscal Association.

Podatki

Patrycja Goździowska
Doradca Podatkowy

Patrycja Goździowska ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym zarówno na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych jak i polskich przedsiębiorców. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej transakcji fuzji i przejęć, doradza przy restrukturyzacjach i konsolidacjach grup kapitałowych i podatkowych. Doradza w wyborze efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności oraz w projektach dotyczących optymalizacji podatkowych. Aktywnie działa jako członek International Fiscal Association oraz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Finanse

Piotr Siekierski
Director Family Office

Nasz specjalista w zakresie analizy finansowej i zarządzania aktywami. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w specjalnościach Ekonomia oraz Zarządzanie. Piotr zdobywał doświadczenie w międzynarodowych strukturach biznesowych, takich jak GP Battery oraz BEKO, w których odpowiedzialny był za raportowanie zarządcze oraz zapewnienie odpowiedniej kontroli wewnętrznej.

Finanse

Marek Oleńkiewicz
SSW Finance, Director

Marek zajmuje się analizą finansową oraz zarządzaniem aktywami. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość, doktorant Akademii Leona Koźmińskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się problematyką obrotu bezgotówkowego. Posiada kwalifikacje Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Marek zdobywał doświadczenie w audycie finansowym oraz doradztwie transakcyjnym w firmach EY oraz KPMG.

Księgowość

Małgorzata Jankowska
Główna Księgowa

W SSW Family Office jest odpowiedzialna za obsługę księgową naszych Klientów. Posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Małgorzata zdobywała doświadczenie zawodowe w Grupie Lux Med, ECC Holdings Poland oraz Nestle Polska na stanowiskach samodzielnej księgowej oraz specjalisty ds. księgowości podatkowej.

Księgowość

Jolanta Głębowicz
Starsza Księgowa

W SSW Family Office jest odpowiedzialna za obsługę księgową naszych klientów. Absolwentka Szkoły Ekonomicznej na kierunku rachunkowość i finanse. Jolanta zdobywała doświadczenie zawodowe w banku PKO BP, a także w spółkach ECC Finserwis oraz Hard Rock Cafe na stanowiskach księgowa.

Księgowość

Monika Borek
Księgowa

W SSW Family Office jest odpowiedzialna za obsługę księgową naszych klientów. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finansów i rachunkowości oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku administracja. Monika zdobywała doświadczenie zawodowe w warszawskich biurach rachunkowych na stanowiskach księgowa.

 

Księgowość

Magdalena Kościecha
Księgowa

W SSW Family Office jest odpowiedzialna za obsługę księgową naszych klientów. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa oraz stosunki międzynarodowe. Posiada Certyfikat samodzielnego księgowego uzyskany w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Magda zdobyła doświadczenie zawodowe w J.W. Construction Holding, Leroy Merlin Polska oraz w firmach transportowych na stanowiskach samodzielnej księgowej.