Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Prywatność

Zasady przetwarzania danych osobowych w Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-124) przy ul. Rondo ONZ 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583564, NIP: 525-256-91-33, REGON: 146936694 („SSW”):

  1. SSW przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
  2. SSW przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami RODO, w tym realizuje obowiązki informacyjne.
  3. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SSW możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. Warszawie ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa jak i za pośrednictwem adresu e-mail: privacy@ssw.solutions.