Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Energetyka i surowce naturalne

Doradzamy Klientom w sprawach energetyki oraz geologii i górnictwa. Nasze usługi obejmują zarówno energetykę konwencjonalną, jak i odnawialne źródła energii. W zakresie surowców naturalnych oferujemy wsparcie w postępowaniach związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem kopalin ze złóż.

Kancelaria stowarzyszona jest z następującymi organizacjami:

 • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (powstały przy Konfederacji Lewiatan)
 • Institute for Energy Law, część The Center for American and International Law
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW)

Odnawialne źródła energii:

Nasze doradztwo w zakresie inwestycji odnawialnych źródeł energii obejmuje:

 • Opracowywanie memorandów i opinii na temat działalności w zakresie planowania i realizowania inwestycji, w tym budowy farm wiatrowych
 • Reprezentowanie Inwestora w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji lokalizacyjnych
 • Doradztwo w zakresie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Obsługa w zakresie uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń w trakcie procesu inwestycyjnego
 • Kompleksowa obsługa w zakresie przygotowywania wniosków koncesyjnych na wytwarzanie energii
 • Tworzenie od podstaw podmiotów (spółek) zajmujących się energią wiatrową
 • Bieżący nadzór nad postępowaniem koncesyjnym w odniesieniu do uzgodnień oraz opinii wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej i samorządowej, w tym monitoring postępowań w celu zapewnienia prawidłowości oraz sprawności postępowania

Surowce naturalne:

Nasze doradztwo w zakresie surowców naturalnych obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie korzystania oraz transportu materiałów radioaktywnych i promieniotwórczych wykorzystywanych w działalności geologicznej i górniczej
 • Wsparcie prawne przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy podmiotami na podstawie umów o współpracy, a także zapewnienie zgodności z prawem polskim
 • Reprezentacja klientów podczas negocjacji z podmiotami konkurencyjnymi w odniesieniu do podziału obszarów koncesyjnych (geograficznych oraz przedmiotowych)
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie sektorowych zamówień publicznych
 • Doradztwo w postępowaniu o ustanowienie użytkowania górniczego
 • Przeprowadzanie postępowań związanych ze zmianą i przeniesieniem koncesji oraz przeniesieniem udziałów w użytkowaniu górniczym
 • Bieżący nadzór nad postępowaniem koncesyjnym w odniesieniu do uzgodnień oraz opinii wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej i samorządowej, w tym monitoring postępowań koncesyjnych
 • Kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania wniosków koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż oraz wydobycie surowców naturalnych, w tym gazu ziemnego, ropy naftowej, metanu z pokładów węgla kamiennego, węgla brunatnego, miedzi, dolomitu, kruszyw i innych surowców naturalnych
 • Opracowywanie memorandów i opinii na temat działalności poszukiwawczej i produkcyjnej oraz wymogów formalno-prawnych związanych z realizacją projektów poszukiwawczych i wydobywczych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 16 i 17 marca 2017 roku w hotelu InterContinenal w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji „Prawo Górnicze i Geologiczne”. Wydarzenie poświęcone analizie i dyskusji na temat obecnego i przyszłego otoczenia prawnego sektora geologicznego i górniczego w Polsce zgromadziło ponad 100 przedstawicieli branży, którzy wysłuchali dwadzieścia prelekcji.

Tematyka konferencji dotyczyła w szczególności planowanych zmian w obszarach pozyskiwania i przedłużania koncesji, nabywania i dzierżawy gruntów, informacji geologicznej, postępowań środowiskowych, kwalifikacji górniczych i prawa wodnego.

Współorganizatorem spotkania była kancelaria prawna SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy, która specjalizuje się w obsłudze prawnej firm z sektora energetycznego oraz firma Trio Conferences.

 

Wybrane projekty:

 • Opracowanie kompleksowego memorandum dla największego podmiotu z sektora energetycznego w Polsce w zakresie możliwości stosowania paliwa zastępczego wykorzystywanego z odpadów komunalnych w trybie utraty statusu odpadu
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz międzynarodowego podmiotu zajmującego się poszukiwaniem i wydobyciem miedzi przy umowach regulujących tytuły do gruntów oraz dostęp do gruntów w celu prowadzenia działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej
 • Uzyskanie pozwoleń takich jak: pozwolenie wodno-prawne, decyzje i pozwolenia dotyczące gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi i wydobywczymi dla międzynarodowego dostawcy rozwiązań w sektorze energetycznym
 • Przeprowadzenie projektów związanych z nawiązywaniem współpracy pomiędzy podmiotami posiadającymi koncesje wydobywcze - na podstawie umów o współpracy np. farm-in/out agreement, joint operating agrement
 • Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska i decyzji środowiskowych dla międzynarodowej grupy wydobywczej
 • Doradztwo w kwestiach środowiskowych na rzecz firmy zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej
 • Przeprowadzanie procesu due diligence farmy wiatrowej o sile ponad 40 MW
 • Obsługa procesu inwestycyjnego biogazowni w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę
 • Reprezentowanie firmy wydobywającej kruszywa w postępowaniach sądowo-administracyjnych i administracyjnych dotyczących koncesji na wydobycie piasku
 • Doradztwo w procesie legislacyjnym w aspektach lokalizacji projektów energetycznych na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
 • Doradztwo prawne związane z koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie węgla kamiennego dla międzynarodowej grupy wydobywczej
 • Obsługa postępowania związanego z koncesjami na poszukiwanie i wydobycie gazu dla międzynarodowego koncernu energetycznego
 • Reprezentowanie Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Konfederacja Lewiatan) w procesie legislacyjnym dotyczącym węglowodorów oraz prawa geologicznego i górniczego
W rankingu Legal 500 EMEA 2017 Kancelaria SSW została wyróżniona w kategorii Energy and natural resources. W rankingu wyróżnieni zostali Piotr Spaczyński, Dominik Strzałkowski i Anna Piotrowska, którzy z powodzeniem reprezentowali wiodącą międzynarodową spółkę wydobywczą w postępowaniu koncesyjnym w następstwie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Wśród innych sztandarowych projektów znalazło się doradztwo na rzecz innej wiodącej polskiej spółki wydobywczewj przy projekcie poszukiwawczym o dużej wartości.

W rankingu Legal 500 EMEA 2016 Kancelaria SSW została wyróżniona w kategorii Energy and natural resources. W rankingu wyróżniony został zespół prowadzący konkurencyjne postępowanie koncesyjne w imieniu kanadyjskiej spólki wydobywczej przeciwko wiodącej polskiej spółce wydobywczej należącej do skrabu państwa, który świadczy również bieżące wsparcie prawne spółce zajmującej się m.in. wydobyciem węgla brunatnego. Piotr Spaczyński - lider praktyki oraz Anna Piotrowska zostali uznani za kluczowe nazwiska w tej specjalizacji.

W rankingu Legal 500 EMEA 2015 wyróżniona została praktyka SSW w zakresie Energy and natural resources, a Piotr Spaczyński został rekomendowanym prawnikiem. Wyróżnienie otrzymali eksperci dedykowani dla klientów z branży wydobywczej, gdzie dynamiczny duet tworzą otwarty i komunikatywny Piotr Spaczyński oraz proaktywna Anna Piotrowska.

W rankingu Legal 500 EMEA 2014 SSW zostało wyróżnione w kategorii Energy and natural resources. Zespół praktyki energertyki i surowców naturalnych SSW został doceniony za doskonałą znajomość branży oraz specjalizację w prawie energetycznym i wydobywczym. Rekomendowanym prawnikiem został Piotr Spaczyński.

W rankingu Chambers Europe 2017 wyróżniona została praktyka SSW w zakresie Energy and natural resources. Według Chambers zespół najbardziej znany jest z dogłębnej fachowej wiedzy w zakresie projektów dotyczących prawa geologicznego i górniczego, zwłaszcza na etapie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w ramach procesu wydobycia zasobów naturalnych. SSW aktywnie działa również w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz zajmuje się zagadnieniami regulacyjnymi i sprawami spornymi.
Renomę kancelarii jako specjalizującej się w tej branży potwierdzają klienci, którzy mówią „Koncentrują się na przepisach z zakresu górnictwa”. Inny rozmówca dodaje, że „Zespół SSW dysponuje fachową wiedzą dotyczącą poszukiwania i wydobywania ropy i gazu oraz górnictwa węgla.”

W rankingu Chambers Europe 2016 wyróżniona została praktyka SSW w zakresie Energy and natural resources. Chambers chwali zespół SSW za kompleksowe doświadczenie w projektach wydobywczych, jak również w ramach sektorów odnawialnych źródeł energii oraz ropy i gazu. Badani przez Chambers klienci wskazują, że byli pod wrażeniem tempa prac zespołu, terminowości oraz wsparcia, które rosło w zależności od potrzeb. Piotr Spaczyński rekomendowany jest za aktywność w sektorach ropy i gazu oraz górniczym. Klienci cenią jego zdolność do biznesowego podejścia do dyskusji oraz wyczucie i umiejętność reagowania na ich potrzeby. Dominik Strzałkowski rekomendowany jest jako very promising new lawyer oraz committed and smart. Według Chambers Dominik pracuje przy różnych sprawach, jednak najbardziej znany jest ze swojej wiedzy na temat rynku odnawialnych źródeł energii.

W rankingu Chambers Europe 2015 wyróżniona została praktyka SSW w zakresie Energy and natural resources. Według Chambers zespół SSW wyróżnia kompleksowe doświadczenie w segmencie wydobywczym, zdaniem klientów SSW’s natural resources team provides tailor-made and pragmatic advice. Piotr Spaczyński rekomendowany jest jako stellar in specific mining regulations, natomiast Dominik Strzałkowski wyróżniony został za osiągnięcia w doradztwie z zakresu odnawialnych źródeł energii i rekomendowany jako open-minded, helpful and easy-going.

W rankingu Chambers Europe 2014 Kancelaria SSW została wyróżniona w kategorii Energy and natural resources. Według Chambers zespół SSW wyróżnia doświadczenie w segmencie wydobywczym. Zdaniem klientów the team is very commercial in its approach and its strategic recommendations. W rankingu wyróżniony został Piotr Spaczyński, który opisywany jest jako very sharp i ktoś, na kogo można liczyć w każdej sytuacji, oraz Dominik Strzałkowski, który rekomendowany jest m.in. za swoje zorientowanie na klienta.

W 2018 roku ranking IFLR1000 wyróżnił Kancelarię SSW w dwóch kategoriach związanych z energetyką:

 • Energy & Infrastructure: Energy
 • Energy & Infrastructure: Infrastructure

W sektorach Energy & Infrastructure oraz Project Development jako „highly regarded” wskazany został Piotr Spaczyński.

W 2017 roku ranking IFLR1000 wyróżnił Kancelarię SSW w trzech kategoriach związanych z energetyką:

 • Energy & Infrastructure: Energy
 • Energy & Infrastructure: Infrastructure
 • Energy & Infrastructure: Mining

W sektorze Energy & Infrastructure jako „leading lawyer” wskazany został Piotr Spaczyński. Według autorów rankingu Kancelaria SSW jest najbardziej znana z pracy w sektorach górnictwa i zasobów naturalnych. Do kluczowych projektów na etapie prac badawczych zaliczają się usługi na rzecz kanadyjskiej spółki z sektora wydobycia surowców naturalnych w związku z wnioskami koncesyjnymi; prace zrealizowane dla amerykańskiego podmiotu z branży wydobywczej dotyczące przetargu na prowadzenie prac górniczych; doradztwo na rzecz australijskiej spókli węglowej w zakresie przejścia przedsięwzięcia z etapu poszukiwań do etapu wydobycia węgla; oraz reprezentowanie wiodącej polskiej spółki energetycznej należącej do Skarbu Państwa w ramach umowy generalnej obsługi prawnej w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

W 2016 roku ranking IFLR1000 wyróżnił Kancelarię SSW w trzech kategoriach związanych z energetyką:

 • Energy & Infrastructure: Energy
 • Energy & Infrastructure: Infrastructure
 • Energy & Infrastructure: Mining

Według IFLR 1000, SSW od lat działa szczególnie aktywnie w branży górniczej i zasobów naturalnych, czego dowodem są nie tylko znaczące transakcje, lecz również prowadzone równolegle prace nad zmianami i nowelizacją Ustawy prawo geologiczne i górnicze. Klienci z sektora górniczego zwracają się specjalnie do Piotra Spaczyńskiego, gdyż jak twierdzi jeden z nich jest on profesjonalistą i pragmatycznie podchodzi do zrozumienia potrzeb klientów. Klienci doceniają również jego zaangażowanie, dyspozycyjność i elastyczność działania. Piotr jest również zawsze na bieżąco ze zmianami przepisów dotyczących górnictwa. Klient z branży technologii wypowiada się o zespole SSW następująco: „Obsługa prawna na znakomitym poziomie, zapewniana przez kompetentny zespół prawników. Obejmuje to zarówno prace dotyczące nowych technologii w sektorze energii, jak i ram prawnych umożliwiających ich stosowanie w praktyce. Doskonała znajomość prawa europejskiego.“

W 2015 roku ranking IFLR1000 wyróżnił Kancelarię SSW w trzech kategoriach związanych z energetyką, a Piotr Spaczyński wskazany został jako Leading Lawyer.

 • Energy & Infrastructure: Energy
 • Energy & Infrastructure: Infrastructure
 • Energy & Infrastructure: Mining

W 2014 roku ranking IFLR1000 wyróżnił Kancelarię SSW we wszystkich czterech kategoriach związanych z energetyką:

 • Energy and infrastructure: Disputes
 • Energy and infrastructure: Project development
 • Energy and infrastructure: Corporate
 • Energy and infrastructure: Finance