Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Inwestycje budowlane i ochrona środowiska

Doradzamy naszym Klientom w zakresie projektów infrastrukturalnych realizowanych przez podmioty prywatne i publiczne, także w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), na wszystkich etapach ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich zgodności z obecnie obowiązującymi, krajowymi jak i wspólnotowymi regulacjami środowiskowymi.

Przepisy prawa ochrony środowiska nieustannie ewoluują, w konsekwencji przedsiębiorcy stoją przed koniecznością ciągłego dostosowywania się do nowych standardów i norm środowiskowych. Zmieniające się prawodawstwo w coraz większym stopniu uwzględnia ideę zrównoważonego rozwoju i wymaga, by już na etapie planowania inwestycji uwzględnić jej ewentualne oddziaływanie na otaczające środowisko oraz skompletować niezbędne dokumenty i pozwolenia. Prawnicy kancelarii zdobywali wszechstronne doświadczenie biorąc udział w najbardziej skomplikowanych projektach, w szczególności realizowanych w sektorach energetyki, infrastruktury i budownictwa. Kancelaria posiada przy tym praktykę w obsłudze prawnej przedsięwzięć realizowanych w oparciu o formułę PPP, która coraz częściej wykorzystywana jest w odniesieniu do dużych projektów infrastrukturalnych, stanowiąc przy tym znaczącą szansę rozwoju dla podmiotów prywatnych.

Infrastruktura

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną projektów infrastrukturalnych na wszystkich etapach ich realizacji – od momentu ich planowania aż do ich rozliczenia. Doradzamy w ramach konkretnych projektów m. in. energetycznych, drogowych, deweloperskich, usługowo-handlowych, telekomunikacyjnych czy z zakresu gospodarki odpadami. Przywiązujemy szczególną uwagę jest do uwzględnienia specyfiki sektorowej danego przedsięwzięcia, co stanowi jeden z fundamentów końcowego sukcesu. Analiza tej specyfiki, jak również potrzeb naszego Klienta przesądza o wyborze najkorzystniejszej formy realizacji oraz finansowania projektu. W ramach tej specjalizacji Kancelaria opracowuje kompleksowo fundamenty przedsięwzięć, niezbędną dokumentację, prowadzi negocjacje jak również reprezentuje Klientów w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Ochrona środowiska

Nasze doradztwo w zakresie ochrony środowiska obejmuje m.in. obsługę prawną w zakresie uzyskiwania wszelkich wymaganych prawem dokumentów i pozwoleń związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Doradzamy w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami oraz uzyskiwaniem pozwoleń wodnoprawnych. Stale monitorujemy uregulowania prawne związane z bezpieczeństwem wprowadzania na polski rynek substancji i preparatów chemicznych. Ponadto prowadzimy doradztwo w zakresie realizacji obowiązków wynikających z tzw. Rozporządzenia REACH. Nasze usługi obejmują także bieżący nadzór nad procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego jej przebiegu, reprezentujemy klientów przed organami ochrony środowiska oraz władzami jednostek samorządu lokalnego, bierzemy udział w spotkaniach z Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska oraz współpracujemy z ekspertami ochrony środowiska w celu zapewnienia optymalnej realizacji przedsięwzięcia.

Proces planistyczno-budowlany

Nasze usługi związane z kontraktami budowlanymi to m.in. przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym oraz umowami o roboty budowlane, opracowywanie struktur prawno-podatkowych dla projektów deweloperskich, reprezentowanie klientów przed organami władzy publicznej, w związku z przygotowaniem i realizacją projektów deweloperskich czy pełne doradztwo przy procesie planistyczno-budowlanym. Doradzamy również w zakresie lokalizacji inwestycji (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) czy kwestii środowiskowych, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Posiadamy doświadczenie w doradztwie na rzecz spółek deweloperskich związane z bieżącą obsługą realizowanych inwestycji.

 • Obsługa procesu inwestycyjnego biogazowni w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę
 • Doradztwo w kwestiach środowiskowych na rzecz firmy zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż
 • Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska i decyzji środowiskowych dla międzynarodowej grupy wydobywczej
 • Doradztwo w zakresie projektu budowy kopalni
 • Kompleksowe doradztwo dotyczące zagospodarowania przestrzennego w związku z procesem inwestycyjnym w farmy wiatrowe
 • Opiniowanie lokalizacji projektów OZE na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Prowadzenie postępowania w sprawie uzyskania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz klienta z branży energii odnawialnej
 • Wsparcie prawne w procesie inwestycyjnym dotyczącym przebudowy infrastruktury kolejowej oraz dróg publicznych
 • Całościowe doradztwo w procesie inwestycyjnym, prowadzenie postępowania i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla centrów usługowo-handlowych w Poznaniu, Kielcach, Olsztynie
 • Kompleksowe doradztwo w procesach inwestycyjnych dotyczących rewitalizacji kamienic
 • Pomoc prawna przy konstrukcji przedsięwzięcia przetwarzania odpadów w ramach trybu – utraty statusu odpadów
 • Doradztwo przy projekcie PPP dot. aquaparku
 • Wsparcie prawne w procesie inwestycyjnym dotyczącym modernizacji dworców kolejowych
 • Doradztwo prawne przy koncepcji PPP dot. rozbudowy szpitala
W rankingu Legal 500 EMEA 2017 SSW zostało wyróżnione w kategorii Real estate and construction.

W rankingu Legal 500 EMEA 2016 SSW zostało wyróżnione w kategorii Real estate and construction.

W rankingu Legal 500 EMEA 2015 SSW zostało wyróżnione w kategorii Real estate and construction.

W rankingu Legal 500 EMEA 2015 SSW zostało wyróżnione w kategorii Real estate and construction.

W rankingu Chambers Europe 2017 Kancelaria SSW została wyróżniona w kategorii Real Estate / Construction. Według Chambers zespół posiada doświadczenie we wspieraniu deweloperów i firm budowlanych we wszystkich aspektach projektów infrastrukturalnych. Do obsługiwanych sektorów należą: branża energii, telekomunikacja, transport i zagospodarowanie odpadów. Autorzy rankingu podkreślają, że SSW daje również pomoc w sporach dotyczących nieruchomości. Kluczową osobą do kontaktu dla klientów jest Artur Michalski.

W rankingu Chambers Europe 2016 Kancelaria SSW została wyróżniona w kategorii Real Estate / Construction. Według Chambers zespół znany jest z działań na rzecz firm budowlanych, funduszy inwestycyjnych i deweloperów. Zdaniem klientów badanych przez Chambers The firm demonstrates a flawless understanding of both our business and legal needs, and consistently proposes workable, practical and sensible solutions. The lawyers' proactive approach enables us to avoid potential commercial difficulties.

W rankingu Chambers Europe 2015 Kancelaria SSW została wyróżniona w kategorii Real Estate / Construction. Według Chambers zespół znany jest ze względu na swoje bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu infrastruktury, oraz jest rekomendowany i doceniony za  depth and complexity of the lawyers' knowledge.

W rankingu Chambers Europe 2014 Kancelaria SSW została wyróżniona w kategorii Construction. Według Chambers zespół znany jest ze względu na swoje bogate doświadczenie, dr Maciej Kruś został wyróżniony jako Up and Coming.