Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Pomoc publiczna i Fundusze UE

Jako jeden z największych beneficjentów netto funduszy Unii Europejskiej, Polska oferuje wiele zachęt inwestycyjnych w formie dotacji (zarówno UE, jak i krajowych) i zwolnień podatkowych. Korzystanie z nich skutkuje powstaniem określonych obowiązków po stronie przedsiębiorców, takich jak obowiązek utrzymania trwałości projektów, czy obowiązek uzyskania zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy w określonych wypadkach.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte w realizacji projektów inwestycyjnych, prawnicy SSW oferują kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z uzyskiwaniem pomocy publicznej i funduszy UE, ich rozliczaniem i raportowaniem, a także w strukturyzacji i przekształceniach podmiotów korzystających z pomocy.

Nasze doradztwo w zakresie funduszy UE obejmuje m.in.:

 • weryfikację i ocenę projektów pod kątem możliwości uzyskania funduszy
 • badanie statusu (potencjalnego) beneficjenta pod kątem definicji Małego i Średniego Przedsiębiorcy (MŚP)
 • planowanie struktury w celu zachowania statusu MŚP
 • wsparcie w toku procedury aplikowaniu o fundusze
 • wsparcie w rozliczaniu i raportowaniu projektów
 • wsparcie we wprowadzaniu zmian w projektach objętych dofinansowaniem, w tym w zakresie zmian umów
 • doradztwo w przekształceniach podmiotów będących beneficjentami funduszy z punktu widzenia zachowania zasady trwałości projektu.

Pomoc publiczna – prawo UE

Pomoc państwa jest ściśle regulowana prawem unijnym i poddana wyłącznej jurysdykcji Komisji Europejskiej w zakresie oceny jej dopuszczalności. Otrzymanie pomocy publicznej uznanej następnie przez KE za niedozwoloną wiąże się z ryzykiem konieczności jej zwrotu wraz z odsetkami, przy czym ryzyko potęguje wyjątkowo długi, 10-letni okres przedawnienia. KE może także zakwestionować nielegalną pomoc na podstawie skargi złożonej przez innego przedsiębiorcę/konsumenta.

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 • oceny zgodności uzyskanych korzyści od organów publicznych (centralnych i samorządowych) z prawem UE,
 • oceny konieczności notyfikacji uzyskanej pomocy do Komisji Europejskiej
 • przygotowania notyfikacji pomocy do KE i reprezentacji przed KE w tym procesie
 • przygotowywania skarg na niedozwoloną pomoc publiczną otrzymaną przez konkurenta i reprezentacji skarżącego przed KE
 • weryfikacji istnienia pomocy publicznej w relacjach z organami państwa lub samorządami (Testy Prywatnego Inwestora/Wierzyciela).

Pomoc publiczna – krajowe zachęty inwestycyjne

Polska oferuje inwestorom wiele podatkowych i niepodatkowych zachęt inwestycyjnych. Zakres naszych usług obejmuje:

 • identyfikacje możliwych źródeł dofinansowania inwestycji (granty rządowe, zwolnienia podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - SSE, zwolnienia z podatków lokalnych)
 • pełną obsługę procesu ubiegania się o dany rodzaj pomocy, a także przygotowanie ramowego Memorandum of Understanding dotyczącego inwestycji;
 • bieżące doradztwo w zakresie rozliczania i raportowania pomocy (compliance);
 • bieżące doradztwo dla inwestorów prowadzących działalność w SSE (interpretacja przepisów dotyczących wydatków kwalifikowalnych, zapisów zezwoleń, kalkulacja miejsc pracy i limitów zwolnienia, zmiany zezwoleń);
 • przeglądy podatkowe dla podmiotów korzystających ze zwolnień w SSE w trakcie i na zakończenie wykorzystania zwolnienia (weryfikacja kalkulacji limitu zwolnienia, prawidłowości rozliczania dochodu zwolnionego i opodatkowanego, przyporządkowania kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej);
 • doradztwo w zakresie wykorzystania ulgi podatkowej na badania i rozwój (identyfikacja kosztów R&D, uzyskanie interpretacji podatkowych potwierdzających kwalifikację, wsparcie w wyliczeniu kwoty ulgi).