Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, sądami i trybunałami arbitrażowymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, jak również w postępowaniach administracyjnych i innych, poprzedzających postępowanie przed tymi sądami administracyjnymi, w tym, w postępowaniach prowadzonych przed centralnymi organami administracji lub z ich udziałem.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi Klientom w zakresie rozwiązywania sporów na wszystkich ich etapach, począwszy od mediacji lub próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i ich wstępnej oceny, reprezentowania Klienta w całym postępowaniu, od uzyskania zabezpieczenia roszczeń, aż do uzyskania końcowego orzeczenia,
a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego.

Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie w prowadzeniu spraw precedensowych i wielowątkowych. Do każdej ze spraw podchodzimy kreatywnie i indywidualnie, dostosowując strategię prowadzenia sprawy do potrzeb Klienta, uwzględniając uwarunkowania danego sporu, aby uzyskać nie tylko korzystne orzeczenie, ale przede wszystkim, aby w możliwie najszerszym zakresie chronić interes Klienta.

Wybrane projekty:

  • Obsługa procesowa sporu z bankiem w związku ze szkodą poniesioną przez Klienta w wyniku zawarcia transakcji opcji walutowych
  • Reprezentowanie strony powodowej w sprawie o ustalenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości zawartych z naruszeniem prawa pierwokupu
  • Proces przeciwko Skarbowi państwa o zapłatę za projekt infrastrukturalny realizowany w ramach działalności Banku Światowego
  • Reprezentowanie firmy wydobywczej w postępowaniach sądowych służących zapewnieniu dostępu do nieruchomości w celu umożliwienia prowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węgla brunatnego
  • Doprowadzenie do wypłaty na rzecz Klienta kwoty niemal 6 mln zł z gwarancji ubezpieczeniowej, pomimo działań zakładu ubezpieczeń zmierzających do podważenia podstaw takiej wypłaty
  • Reprezentowanie producenta wyrobów budowlanych w procesach dotyczących ochrony przysługującego mu patentu na wynalazek
  • Postępowanie zabezpieczające i proces w sprawie firmy działającej w branży usług internetowych o zaniechanie naruszeń znaku towarowego i firmy Klienta, będących wynikiem wykorzystywania przez konkurenta systemu linków sponsorowanych w ramach popularnej wyszukiwarki internetowej
  • Sprawa sądowa o wielomilionowe odszkodowanie podmiotu, który wybudował obiekt handlowy - na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, w związku z wykonanymi przez Klienta pracami zabezpieczającymi obiekt przed szkodami górniczymi
  • Reprezentowanie pozwanej spółki w postępowaniu w kilkudziesięciu sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy (regulaminu sklepu internetowego) za niedozwolone
  • Reprezentowanie pokrzywdzonej spółki w sprawie karnej przeciwko dłużnikowi, obejmującej w szczególności zarzuty oszustwa, usunięcia składników majątku w sytuacji niewypłacalności, niezgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości