Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Prawo pracy

Jednym z kluczowych czynników, na których oparty jest sukces działalności biznesowej naszych Klientów, jest właściwy dobór zespołu swoich pracowników. Usługi Kancelarii, obejmujące doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, mają na celu umożliwienie Klientom takiego zarządzania swoimi pracownikami, aby było ono optymalne z biznesowego punktu widzenia, jak również zapewniało im bezpieczeństwo prawne.

Indywidualne prawo pracy

 • Wsparcie procesów rekrutacyjnych i dobór formy zatrudnienia
 • Wsparcie w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem kadry kierowniczej (w tym sporządzanie i opiniowanie kontraktów menadżerskich pracowniczych i cywilnoprawnych)
 • Sporządzanie projektów umów o zakazie konkurencji oraz negocjowanie ich warunków
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych
 • Doradztwo w procesach zmiany i rozwiązania stosunków zatrudnienia w oparciu o zasadę „win-win”

Zbiorowe prawo pracy

 • Kompleksowe doradztwo w opracowywaniu i wdrażaniu systemów i rozkładów czasu pracy oraz systemów wynagradzania
 • Doradztwo w zakresie opracowania i wdrożenia systemów delegowania pracowników oraz podróży służbowych
 • Przygotowywanie regulaminów oraz polityk wewnętrznych pracodawcy
 • Kompleksowe wsparcie pracodawcy w relacjach z samorządem pracowniczym (organizacjami związkowymi, radą pracowników), w szczególności w negocjowaniu i zawieraniu układów i porozumień zbiorowych
 • Sporządzanie i opiniowanie zakładowych aktów prawa pracy – regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania, regulaminów ZFŚS, regulaminów korzystania z samochodów służbowych itp.

Spory pracownicze

 • Przedsądowe analizy szans i ryzyk sporów pracowniczych
 • Reprezentacja w sporach z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji
 • Reprezentacja pracodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa pracy (PUP, PiP i in.)
 • Doradztwo przy prowadzeniu i rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Restrukturyzacje zakładów pracy

 • Doradztwo w przedmiocie optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia
 • Kompleksowe badania due diligence w zakresie spraw pracowniczych
 • Planowanie i przekształcenia struktur organizacyjnych zakładów pracy
 • Doradztwo w sprawach pracowniczych związanych z procesami fuzji i przejęć (podziały, połączenia i przejęcia zakładów pracy lub ich zorganizowanych części)
 • Programy dobrowolnych odejść pracowników
 • Zwolnienia grupowe (w tym konstruowanie metod uniknięcia zastosowania procedury zwolnień grupowych)

Wybrane projekty

 • Doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy przy start-upie polskiego centrum finansowego potentata spedycyjno-logistycznego
 • Sporządzanie i opiniowanie umowy z kadrą menedżerską w ramach grup kapitałowych
 • Kompleksowy audyt due diligence w zakresie prawa pracy w największym poznańskim centrum handlowym oraz wdrożenie zaleceń wynikających z raportu z audytu
 • Opracowanie polityki korzystania z samochodów służbowych dla jednej z największych marek odzieżowych w Europie