Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Ubezpieczenia

Prawnicy Kancelarii SSW świadczą usługi zarówno dla ubezpieczycieli, brokerów ubezpieczeniowych jak i ubezpieczających.

Nasze usługi w sektorze ubezpieczeniowym obejmują w szczególności:

 • prowadzenie sporów oraz polubownych rokowań dotyczących odpowiedzialności ubezpieczycieli
 • obsługę prawną transakcji fuzji i przejęć w tym sektorze
 • reprezentowanie zakładów ubezpieczeń przed Komisją Nadzoru Finansowego i innymi organami w kwestiach dotyczących otrzymywania zezwoleń 
 • doradztwo dla ubezpieczycieli w sprawach konsumenckich oraz reprezentowanie ich w sprawach o uznanie postanowień OWU za klauzule abuzywne
 • doradztwo w projektach typu bancassurance
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów ubezpieczenia, w tym m.in. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej członków zarządów spółek i innych osób zarządzających (także w związku z procesem IPO), obsługę programów ubezpieczeniowych na zlecenie banków

Wybrane projekty:

 • Przeprowadzenie transgranicznego połączenia firm ubezpieczeniowych 
 • Przeprowadzenie podatkowego due diligence spółek z międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej w związku z ich nabyciem przez innego międzynarodowego ubezpieczyciela
 • Przygotowywanie oceny pokrycia ryzyk ubezpieczeniowych (polis) przedsiębiorstw będących przedmiotem transakcji typu M&A, np. w przypadku centrum handlowego czwartej generacji czy fabryki w procesie jej przejęcia przez spółkę meblową
 • Prowadzenie precedensowej, medialnej sprawy o odszkodowanie i rentę od ubezpieczyciela wraz z zarządzeniem rekordowego odszkodowania i renty w wysokości 3 mln zł dla matki i jej dwóch małoletnich córek z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej wskutek śmierci najbliższych osób (męża/ojca oraz teścia/dziadka); sprawa została wygrana przez Kancelarię w sądach obu instancji, a zakład ubezpieczeń zrezygnował ze składania skargi kasacyjnej i wypłacił zasądzone odszkodowanie oraz wypłaca rentę
 • Doprowadzenie do wypłaty na rzecz Klienta kwoty niemal 6 mln zł z gwarancji ubezpieczeniowej, pomimo działań zakładu ubezpieczeń zmierzających do podważenia podstaw takiej wypłaty
 • Reprezentowanie inwestora, jako powoda, w sporze sądowym z ubezpieczycielem, który odmówił dokonania wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczającej należyte wykonanie kontraktu budowlanego, broniąc się zarzutem nadużycia prawa
 • Przygotowywanie gwarancji ubezpieczeniowych służących zabezpieczeniu inwestora w procesie inwestycji (gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek) - analiza prawna i finansowa dokumentów, ocena ryzyka udzielanych gwarancji
 • Doradztwo podatkowe w zakresie wdrożenia Rekomendacji U