Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Usługi dla sektora regulowanego

Prowadzenie działalności regulowanej stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Przepisy odnoszące się do podmiotów działających w takich sektorach są bardzo rygorystyczne i coraz bardziej restrykcyjne, co więcej często się zmieniają i wymagają szczególnego podejścia. W związku z tym firmy, które chcą prowadzić działalność w sektorach regulowanych zobowiązane są spełnić dodatkowe wymogi prawne, w szczególności starać się o uzyskanie odpowiednich zezwoleń, licencji oraz zgód.

Branże regulowane, do których należą m.in. sektor farmaceutyczny, żywnościowy, wyrobów medycznych i kosmetyczny, rozwijają się w Polsce bardzo szybko i dynamicznie. Dlatego też przedsiębiorcy narażeni są na częste kontrole ze strony organów ochrony konkurencji i organów nadzoru, a także roszczenia zgłaszane przez konsumentów.

Mamy świadomość, że skuteczne i niezawodne doradztwo prawne w takich sektorach wymaga nie tylko wyjątkowej znajomości prawa, ale także wiedzy na temat tego jak działają te branże oraz zrozumienia zjawisk zachodzących na rynku.

W związku z tym, w kancelarii SSW działa interdyscyplinarny zespół prawników, który doradza firmom z sektorów regulowanych, w szczególności w aktywnym zarządzaniu compliance oraz pomaga w sytuacjach wystąpienia naruszenia prawa.

Znajomość rynku, innowacyjne rozwiązania i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam na świadczenie usług doradztwa prawnego, w sposób efektywny biznesowo, ale przede wszystkim zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego naszym klientom i ich przedsiębiorstwom.

Kluczowe obszary doradztwa:

 • Doradztwo dotyczące klasyfikacji, znakowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktów spożywczych w tym alkoholowych, kosmetycznych i farmaceutycznych
 • Doradztwo przy formułowaniu informacji skierowanej do konsumenta w zgodzie z prawem oraz pomoc w weryfikacji prezentacji produktów, w szczególności w sklepach online
 • Doradztwo w zakresie importu równoległego
 • Opracowanie i negocjowanie umów handlowych uwzględniających szczególne wymogi prawne spoczywające na jednaj ze stron kontraktu
 • Opracowanie oraz audyt umów dystrybucyjnych stosowanych przez producentów i dystrybutorów
 • Wsparcie prawne w zakresie budowy struktur dystrybucyjnych i trademarketingowych (w tym programy lojalnościowe, wsparcie sprzedaży, przygotowanie dokumentacji programów rabatowych i premiowych)
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru jak Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Sanitarny
 • Wsparcie procesów związanych z wycofaniem produktów z obrotu
 • Ochrona praw własności intelektualnej
 • Pomoc przedsiębiorcom przy kontrolach prowadzonych przez organy administracji publicznej

Sektor żywnościowy:

 • Doradztwo na rzecz producenta produktów spożywczych w związku z podrabianiem jego produktów
 • Wsparcie dla producenta alkoholi w zakresie prawa umów handlowych, opiniowanie praktyk ograniczających konkurencję stosowanych przez konkurentów
 • Obsługa producenta żywności w zakresie sporów administracyjnych oraz postępowań sądowo-administracyjnych w sprawach jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (postępowania przed Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych)
 • Audyt przetwarzania danych osobowych przez spółki z grupy kapitałowej zajmujące się produkcją produktów mącznych i zbożowych
 • Przygotowanie i negocjowanie umowy licencyjnej dotyczącej korzystania z praw autorskich do logotypów przez podmiot prowadzący sieć sklepów wielkopowierzchniowych na rzecz licencjodawcy
 • Wsparcie importera i sprzedawcy win w zakresie kwestii regulacyjnych sprzedaży wina przez Internet
 • Sporządzenie opinii prawnej odnośnie oznakowania i reklamy produktów alkoholowych oraz umieszczania w materiałach reklamowych informacji dotyczących zawartości substancji psychotropowych
 • Weryfikacja materiałów marketingowych dotyczących napojów alkoholowych, tytoniu pod kątem prawnych uregulowań dotyczących reklamy
 • Opiniowanie rezerwacji powierzchni handlowych (w tym tzw. hot zones) i wyłączności m.in. dla wiodących producentów alkoholu oraz słodyczy
 • Przygotowanie opinii prawnej dotyczącej strategii obrony marki renomowanej w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych
 • Doradztwo związane z ochroną danych osobowych dla producenta odżywek dla dzieci
 • Obsługa podatkowa, w tym związana z optymalizacją podatkową producenta wody mineralnej
 • Przygotowanie i negocjowanie umowy franchisingowej dotyczącej sprzedaży produktów FMCG w sieci sklepów, w tym umowy licencyjnej oznaczeń odróżniających i know-how
 • Doradztwo przy sprzedaży sieci delikatesów dla inwestora branżowego
 • Udział w postępowaniu przed KDPW w zakresie rejestracji w depozycie akcji wyemitowanych przez producenta alkoholi we Francji (spółka notowana w dual listing na giełdzie we Francji – Euronext oraz w Polsce – GPW)
 • Obsługa prawna procesu relokacji centrali lider sieci sklepów convenience w Polsce, kompleksowe wsparcie w procesie negocjacji i zawarcia umowy najmu powierzchni biurowej (ok. 4.300 m2)
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorcy z branży spożywczej w sprawie o zwrot nienależnie uiszczonych na rzecz pozwanego, prowadzącego sieć placówek handlowych, opłat za usługi marketingowe, promocyjne i logistyczne

Sektor kosmetyczny:

 • Stała współpraca i wsparcie dla Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego – doradztwo na rzecz organów PZPK w toku posiedzeń oraz uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych
 • Doradztwo w zakresie importu równoległego na rzecz dystrybutora produktów FMCG i OTC
 • Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych dla międzynarodowego producenta kosmetyków
 • Analiza sytuacji prawnej związanej z naruszeniem praw własności intelektualnej przysługujących dystrybutorowi produktów FMCG przez producenta tych produktów, wskutek nieuprawnionego używania elementów szaty graficznej opakowań stworzonych przez dystrybutora

Sektor odzieżowy:  

 • Bieżąca obsługa prawna jednej z największych i najbardziej renomowanych marek odzieżowych w Europie będącej najemcą w ponad 100 lokalizacjach w Polsce
 • Doradztwo na rzecz producenta odzieży w procesie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej na realizację inwestycji komercyjnej (biznes, usługi), przez wiodącego na rynku polskim dewelopera komercyjnego
 • Opiniowanie spełniania wymogów oznakowania składu, opisu i prezentacji cen dla międzynarodowego sklepu online z branży włókienniczej
 • Doradztwo w zakresie działalności marketingowej, w tym opiniowanie programów lojalnościowych, regulaminów akcji promocyjnych, filmów reklamowych, umów sponsoringowych, umów dotyczących udostępnienia wizerunku przez aktorów na cele reklamy, występowanie z wnioskami interpretacyjnymi do Ministerstwa Finansów dotyczącymi loterii promocyjnych
 • Uzyskiwanie i utrzymywanie ochrony znaków towarowych w krajowych, wspólnotowych, międzynarodowych organach rejestracyjnych
 • Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych przez międzynarodowy koncern z branży odzieżowej
 • Reprezentowanie polskiego producenta bielizny w postępowaniach przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • Weryfikacja spełnienia wymogów bezpieczeństwa produktów dedykowanych dla dzieci oraz ich oznakowania
 • Przygotowanie regulaminów akcji promocyjnych skierowanych do klientów sieci sklepów odzieżowych

Sektor medyczny:

 • Przygotowanie opinii dotyczącej istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przez wiodącego polskiego producenta z branży OTC
 • Kompleksowa obsługa prawna podziału grupy spółek medycznych
 • Przygotowanie i negocjowanie umowy licencyjnej znaków towarowych dla producenta urządzeń medycznych
 • Doradztwo prawne w zakresie możliwości posługiwania się nazwiskiem, logotypem, marką na rzecz podmiotu prowadzącego klinikę medyczną
 • Podział spółki zajmującej się tworzeniem i zarządzaniem innowacyjnymi projektami medycznymi przez wydzielenie części majątku do spółki powiązanej, w celu przejęcia nad nią kontroli przez inwestora branżowego
 • Opracowanie opinii prawnej dotyczącej praw do korzystania z oprogramowania dla podmiotu świadczącego usługi serwisowania sprzętu medycznego