Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Zamówienia publiczne

W zakresie zamówień publicznych, usługi Kancelarii obejmują wsparcie obu stron procesu zawierania umowy w trybie zamówienia publicznego, to jest podmiotów udzielających zamówienia w trybie określonym w przepisach Ustawy, jak też wykonawców ubiegających się o jego udzielenie.

Zajmujemy się przygotowaniem i realizacją procesu udzielenia zamówienia w trybie określonym w przepisach Ustawy, jak też na etapie zawierania umowy o wykonanie udzielonego zamówienia.

Udzielamy wsparcia wykonawcom oraz zamawiającym w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej (przygotowanie protestów wobec rozstrzygnięć zamawiającego podejmowanych w toku postępowania oraz odwołań od rozstrzygnięcia protestu i zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również pomoc
w przygotowaniu rozstrzygnięć protestów, a w przypadku wniesienia odwołania zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych).

Partnerstwo publiczno-prywatne

PPP daje możliwość współpracy przedsiębiorców prywatnych z sektorem publicznym. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Idea PPP jest szczególnie aktualna ze względu na brak środków finansowych w budżetach podmiotów publicznych i związaną z tym konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów realizacji zadań. Dla sektora prywatnego PPP otwiera nowe możliwości biznesowe. Ta formuła współpracy posiada ogromy potencjał i zapewnia nowe możliwości.

Wybrane projekty:

  • Doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych w związku z realizacją przez Klienta inwestycji polegającej na budowie bioelektrowni, w tym przygotowanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej
  • Organizacja przetargu nieograniczonego według Prawa zamówień publicznych na realizację elektrowni biogazowej oraz bieżące doradztwo związane z czynnościami dotyczącymi przebiegu przedmiotowego przetargu
  • Doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych w związku z udziałem Klienta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę oleju oraz przygotowanie i weryfikacja oferty i dokumentacji przetargowej
  • Doradztwo w zakresie pomocy publicznej ze środków unijnych dla farm wiatrowych
  • Bieżące doradztwo związane z prawem zamówień publicznych dla międzynarodowego dostawcy usług wiertniczych
  • Przygotowywanie opinii prawnych na temat stosowania przepisów o zamówieniach publicznych