Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Janusz Mazurek

Partner

Janusz Mazurek, radca prawny, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych i  administracyjnych związanych z podmiotami działającymi na rynku kapitałowym. Z powodzeniem reprezentował klientów w sprawach o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Dodatkowo, Janusz brał udział w precedensowym postępowaniu przed KNF, którego przedmiotem było zakazanie emitentowi oferty publicznej, a następnie w postępowaniu przed Sądem Administracyjnym, który uchylił tę decyzję wskutek wniesionej skargi. Janusz posiada również bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa upadłościowego oraz wekslowego, a także prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.

Ostatnie projekty:

 • Doradzał akcjonariuszom wiodącego producenta profili aluminiowych w sporze dotyczącym utraty możliwości wykonywania prawa głosu ze względu na rzekome niewykonanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz działanie w warunkach porozumienia.
 • Reprezentował byłych członków zarządu w sprawie o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie pociągnięcia ich do odpowiedzialności
 • Prowadził spór z bankiem w związku ze szkodą poniesioną przez Klienta w wyniku zawarcia transakcji opcji walutowych
 • Reprezentował stronę powodową w sprawie o ustalenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości zawartych z naruszeniem prawa pierwokupu
 • Prowadził pro bono precedensową sprawę o odszkodowanie i rentę od ubezpieczyciela w wysokości ok. 3 mln zł dla matki i jej dwóch córek z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej wskutek śmierci najbliższych osób (męża / ojca oraz teścia / dziadka); sprawa została wygrana przez Kancelarię w sądach obu instancji w 2010 i 2011 r. a zakład ubezpieczeń zrezygnował ze składania skargi kasacyjnej i wypłacił zasądzone odszkodowanie oraz wypłaca rentę
 • Reprezentował producenta wyrobów budowlanych w procesach dotyczących ochrony przysługującego mu patentu na wynalazek

Janusz Mazurek

Partner

Janusz Mazurek, radca prawny, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych i  administracyjnych związanych z podmiotami działającymi na rynku kapitałowym. Z powodzeniem reprezentował klientów w sprawach o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Dodatkowo, Janusz brał udział w precedensowym postępowaniu przed KNF, którego przedmiotem było zakazanie emitentowi oferty publicznej, a następnie w postępowaniu przed Sądem Administracyjnym, który uchylił tę decyzję wskutek wniesionej skargi. Janusz posiada również bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa upadłościowego oraz wekslowego, a także prawnych form zabezpieczenia wierzytelności.

Ostatnie projekty:

 • Doradzał akcjonariuszom wiodącego producenta profili aluminiowych w sporze dotyczącym utraty możliwości wykonywania prawa głosu ze względu na rzekome niewykonanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz działanie w warunkach porozumienia.
 • Reprezentował byłych członków zarządu w sprawie o stwierdzenie nieważności względnie uchylenie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie pociągnięcia ich do odpowiedzialności
 • Prowadził spór z bankiem w związku ze szkodą poniesioną przez Klienta w wyniku zawarcia transakcji opcji walutowych
 • Reprezentował stronę powodową w sprawie o ustalenie nieważności umów sprzedaży nieruchomości zawartych z naruszeniem prawa pierwokupu
 • Prowadził pro bono precedensową sprawę o odszkodowanie i rentę od ubezpieczyciela w wysokości ok. 3 mln zł dla matki i jej dwóch córek z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej wskutek śmierci najbliższych osób (męża / ojca oraz teścia / dziadka); sprawa została wygrana przez Kancelarię w sądach obu instancji w 2010 i 2011 r. a zakład ubezpieczeń zrezygnował ze składania skargi kasacyjnej i wypłacił zasądzone odszkodowanie oraz wypłaca rentę
 • Reprezentował producenta wyrobów budowlanych w procesach dotyczących ochrony przysługującego mu patentu na wynalazek

Ostatnio w mediach i na konferencjach: