Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Maciej Duch

Partner

Maciej Duch, adwokat, uczestniczył w transakcjach uznawanych za największe na rynku nieruchomości w ostatnich latach. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie przy transakcjach opartych o strukturę wspólnego przedsięwzięcia (JV) w zakresie zagospodarowania posiadanego przez klientów portfela nieruchomości, a także inwestycjach typu greenfield oraz BTS (built to suit). Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy, w tym najmu powierzchni handlowych (retail), biurowych i magazynowych (warehouse), zarówno z pozycji wynajmującego, jak i najemcy. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z prywatyzacją spółek sektora publicznego oraz w zakresie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć. Przeprowadzał tzw. emisje swapowe (wymiany udziałów/akcji) w ramach procesów reorganizacyjnych struktur holdingowych. Doradzał w procesach transformacji spółek oraz przejęć - transakcje na udziałach (share deal) oraz majątku spółek kapitałowych (asset deal), w drodze wezwania do sprzedaży akcji na rynku regulowanym (GPW), w tym w postępowaniach koncentracyjnych przed Prezesem UOKiK.

Ostatnie projekty:

 • Stworzenie jednego z największych holdingów nieruchomościowych w naszym kraju, koordynowanie kompleksowej obsługi prawnej projektu, w szczególności poprzez identyfikację i eliminację ryzyk związanych z ich implementacją oraz rekomendacja struktury prawnej procesu - wartość transakcji ponad 2 mld PLN. Doradztwo w procesie przeprowadzenia oferty publicznej (IPO), w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji holdingu do regulowanego rynku obrotu (GPW)
 • Doradztwo w złożonych projektach infrastrukturalnych związanych z zagospodarowaniem/modernizacją obiektów użyteczności publicznej (w tym dworców kolejowych oraz najnowocześniejszego w Polsce intermodalnego centrum komunikacyjnego), również w oparciu o strukturę JV
 • Obsługa prawna realizowanej inwestycji - wspólnego przedsięwzięcia (JV) dotyczącego strategicznego partnerstwa w ramach projektu Park of Poland w zakresie budowy oraz późniejszego prowadzenia obiektu parku rozrywki w Mszczonowie, w szczególności negocjowanie i doprowadzenie do podpisania umowy JV - wartość inwestycji ok. 400 mln PLN
 • Kierowanie procesem transakcji pomiędzy wiodącym operatorem pocztowym, a spółką publiczną nieruchomościową: ekspansja powierzchni w powstającym zespole budynków zlokalizowanym na warszawskim Mokotowie (ponad 18.000 m kw. GLA)
 • Doprowadzenie do zamknięcia transakcji akwizycji ok. 40 ha nieruchomości poprzemysłowych (brownfield) zlokalizowanych na Śląsku przy autostradzie A1 w celu realizacji inwestycji magazynowej oraz handlowej - wartość transakcji ok. 70 mln PLN
 • Przeprowadzenie transakcji sprzedaży sieci 41 sklepów z branży alkoholowej na rzecz Carrefour Polska realizowanej w ramach procesu dezinwestycji francuskiej grupy kapitałowej w Polsce - doradztwo transakcyjne (struktura locked box), doprowadzenie do zamknięcia transakcji, w tym doradztwo w postępowaniu antymonopolowym
 • Prowadzenie procesu sprzedaży przez Klienta praw do nieruchomości poprzemysłowych zabudowanych, zlokalizowanych w południowej Polsce (brownfield) - wartość transakcji ok. 65 mln PLN
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu deweloperskiego - realizacja budynków biurowo - usługowych o GLA ok. 20.000 m kw. (analiza możliwości oraz negocjacje dotyczące nabycia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję od podmiotów publicznych i prywatnych w drodze przetargu publicznego, zamiany, kupna, regulowanie stanów prawnych poszczególnych działek) - wartość inwestycji ok. 25 mln EUR
 • Kierowanie procesem transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na warszawskim Mokotowie, przeznaczonej na realizację inwestycji komercyjnej (biura + usługi), na rzecz wiodącego na rynku polskim międzynarodowego dewelopera - wartość transakcji ok. 10 mln EUR
 • Doradztwo prawne na rzecz funduszu inwestycyjnego w procesie restrukturyzacji majątkowej jego składników majątkowych zlokalizowanych w Polsce - jednego z centrów handlowych w Warszawie - wartość transakcji ok. 230 mln PLN
 • Negocjowanie oraz doprowadzenie do podpisania umowy dotyczącej realizacji procesu deweloperskiego (apartamentowców typu premium o podwyższonym standardzie, budowanych w oparciu o indywidualne wskazania klientów), doradztwo w zakresie nabycia szeregu lokali oraz przejęcia procesu budowy od inwestora w związku z przyjętą strukturą transakcji - wartość ok. 20 mln PLN
 • Prowadzenie badania due diligence dewelopera mieszkaniowego - lidera na rynkach lokalnych (analiza 42 projektów osiedli mieszkaniowych) na rzecz kupującego w związku z procesem akwizycyjnym oraz przejęcia kontroli
 • Przeprowadzenie transakcji dot. przejęcia nieruchomości zabudowanej (budynku biurowego) w centrum Poznania w drodze wykupu wierzytelności hipotecznej od banku, doradztwo w procesie rozmów z bankiem, sprzedającymi, w procesie pozyskiwania finansowania oraz dalszego zagospodarowania / zoptymalizowania jej wartości, obsługa prawna procesu emisji obligacji zabezpieczonych
 • Kompleksowe doradztwo prawne związane z nabywaniem pakietowych (ponad 1.500 ha) nieruchomości rolnych od podmiotów prywatnych
 • Negocjowanie na rzecz jednej z największych grup biznesowych na świecie działającej na rynku przemysłu elektronicznego warunki najmu powierzchni magazynowych w standardzie pod klucz (turn-key) - GLA ok. 16.000 m kw.
 • Negocjowanie i doprowadzenie do podpisania umowy najmu powierzchni biurowej (GLA ok. 4.500 m kw. - Andersia Business Centre) w procesie relokacji wraz z fit-outem jednej z największych grup kapitałowych z polskiej branży FMCG
 • Doradztwo w procesie relokacji międzynarodowego podmiotu działającego w sektorze automotive (Poznań Bussines Garden, GLA ok. 3.500 m kw.) - negocjacje Head of Terms oraz umowy najmu
 • Kompleksowe wsparcie prawne i biznesowe w procesie zmiany siedziby podmiotu działającego na rynku win i alkoholi wysokoprocentowych („The Park Warsaw”, GLA ok.1.600 m kw.) - LOI oraz umowa najmu (turn key)
 • Doradztwo w postępowaniach reprywatyzacyjnych związanych ze skutkami tzw. dekretu warszawskiego oraz nacjonalizacji i komunalizacji nieruchomości na terenie całego kraju, uczestnictwo w pracach związanych z nowelizacją przepisów dot. tzw. rekompensat zabużańskich

Maciej Duch

Partner

Maciej Duch, adwokat, uczestniczył w transakcjach uznawanych za największe na rynku nieruchomości w ostatnich latach. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie przy transakcjach opartych o strukturę wspólnego przedsięwzięcia (JV) w zakresie zagospodarowania posiadanego przez klientów portfela nieruchomości, a także inwestycjach typu greenfield oraz BTS (built to suit). Przygotowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy, w tym najmu powierzchni handlowych (retail), biurowych i magazynowych (warehouse), zarówno z pozycji wynajmującego, jak i najemcy. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z prywatyzacją spółek sektora publicznego oraz w zakresie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć. Przeprowadzał tzw. emisje swapowe (wymiany udziałów/akcji) w ramach procesów reorganizacyjnych struktur holdingowych. Doradzał w procesach transformacji spółek oraz przejęć - transakcje na udziałach (share deal) oraz majątku spółek kapitałowych (asset deal), w drodze wezwania do sprzedaży akcji na rynku regulowanym (GPW), w tym w postępowaniach koncentracyjnych przed Prezesem UOKiK.

Ostatnie projekty:

 • Stworzenie jednego z największych holdingów nieruchomościowych w naszym kraju, koordynowanie kompleksowej obsługi prawnej projektu, w szczególności poprzez identyfikację i eliminację ryzyk związanych z ich implementacją oraz rekomendacja struktury prawnej procesu - wartość transakcji ponad 2 mld PLN. Doradztwo w procesie przeprowadzenia oferty publicznej (IPO), w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji holdingu do regulowanego rynku obrotu (GPW)
 • Doradztwo w złożonych projektach infrastrukturalnych związanych z zagospodarowaniem/modernizacją obiektów użyteczności publicznej (w tym dworców kolejowych oraz najnowocześniejszego w Polsce intermodalnego centrum komunikacyjnego), również w oparciu o strukturę JV
 • Obsługa prawna realizowanej inwestycji - wspólnego przedsięwzięcia (JV) dotyczącego strategicznego partnerstwa w ramach projektu Park of Poland w zakresie budowy oraz późniejszego prowadzenia obiektu parku rozrywki w Mszczonowie, w szczególności negocjowanie i doprowadzenie do podpisania umowy JV - wartość inwestycji ok. 400 mln PLN
 • Kierowanie procesem transakcji pomiędzy wiodącym operatorem pocztowym, a spółką publiczną nieruchomościową: ekspansja powierzchni w powstającym zespole budynków zlokalizowanym na warszawskim Mokotowie (ponad 18.000 m kw. GLA)
 • Doprowadzenie do zamknięcia transakcji akwizycji ok. 40 ha nieruchomości poprzemysłowych (brownfield) zlokalizowanych na Śląsku przy autostradzie A1 w celu realizacji inwestycji magazynowej oraz handlowej - wartość transakcji ok. 70 mln PLN
 • Przeprowadzenie transakcji sprzedaży sieci 41 sklepów z branży alkoholowej na rzecz Carrefour Polska realizowanej w ramach procesu dezinwestycji francuskiej grupy kapitałowej w Polsce - doradztwo transakcyjne (struktura locked box), doprowadzenie do zamknięcia transakcji, w tym doradztwo w postępowaniu antymonopolowym
 • Prowadzenie procesu sprzedaży przez Klienta praw do nieruchomości poprzemysłowych zabudowanych, zlokalizowanych w południowej Polsce (brownfield) - wartość transakcji ok. 65 mln PLN
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu deweloperskiego - realizacja budynków biurowo - usługowych o GLA ok. 20.000 m kw. (analiza możliwości oraz negocjacje dotyczące nabycia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję od podmiotów publicznych i prywatnych w drodze przetargu publicznego, zamiany, kupna, regulowanie stanów prawnych poszczególnych działek) - wartość inwestycji ok. 25 mln EUR
 • Kierowanie procesem transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na warszawskim Mokotowie, przeznaczonej na realizację inwestycji komercyjnej (biura + usługi), na rzecz wiodącego na rynku polskim międzynarodowego dewelopera - wartość transakcji ok. 10 mln EUR
 • Doradztwo prawne na rzecz funduszu inwestycyjnego w procesie restrukturyzacji majątkowej jego składników majątkowych zlokalizowanych w Polsce - jednego z centrów handlowych w Warszawie - wartość transakcji ok. 230 mln PLN
 • Negocjowanie oraz doprowadzenie do podpisania umowy dotyczącej realizacji procesu deweloperskiego (apartamentowców typu premium o podwyższonym standardzie, budowanych w oparciu o indywidualne wskazania klientów), doradztwo w zakresie nabycia szeregu lokali oraz przejęcia procesu budowy od inwestora w związku z przyjętą strukturą transakcji - wartość ok. 20 mln PLN
 • Prowadzenie badania due diligence dewelopera mieszkaniowego - lidera na rynkach lokalnych (analiza 42 projektów osiedli mieszkaniowych) na rzecz kupującego w związku z procesem akwizycyjnym oraz przejęcia kontroli
 • Przeprowadzenie transakcji dot. przejęcia nieruchomości zabudowanej (budynku biurowego) w centrum Poznania w drodze wykupu wierzytelności hipotecznej od banku, doradztwo w procesie rozmów z bankiem, sprzedającymi, w procesie pozyskiwania finansowania oraz dalszego zagospodarowania / zoptymalizowania jej wartości, obsługa prawna procesu emisji obligacji zabezpieczonych
 • Kompleksowe doradztwo prawne związane z nabywaniem pakietowych (ponad 1.500 ha) nieruchomości rolnych od podmiotów prywatnych
 • Negocjowanie na rzecz jednej z największych grup biznesowych na świecie działającej na rynku przemysłu elektronicznego warunki najmu powierzchni magazynowych w standardzie pod klucz (turn-key) - GLA ok. 16.000 m kw.
 • Negocjowanie i doprowadzenie do podpisania umowy najmu powierzchni biurowej (GLA ok. 4.500 m kw. - Andersia Business Centre) w procesie relokacji wraz z fit-outem jednej z największych grup kapitałowych z polskiej branży FMCG
 • Doradztwo w procesie relokacji międzynarodowego podmiotu działającego w sektorze automotive (Poznań Bussines Garden, GLA ok. 3.500 m kw.) - negocjacje Head of Terms oraz umowy najmu
 • Kompleksowe wsparcie prawne i biznesowe w procesie zmiany siedziby podmiotu działającego na rynku win i alkoholi wysokoprocentowych („The Park Warsaw”, GLA ok.1.600 m kw.) - LOI oraz umowa najmu (turn key)
 • Doradztwo w postępowaniach reprywatyzacyjnych związanych ze skutkami tzw. dekretu warszawskiego oraz nacjonalizacji i komunalizacji nieruchomości na terenie całego kraju, uczestnictwo w pracach związanych z nowelizacją przepisów dot. tzw. rekompensat zabużańskich