Newsletter SSW
Informujemy, że nasz serwis internetowy wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu oraz zbierania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij
PL / EN / DE / FR

PL / EN / DE / FR

Michał Badowski

Partner

Michał Badowski, radca prawny, specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym doradztwem w zakresie prawa korporacyjnego i  negocjowania umów handlowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych. W ramach swojej praktyki doradzał w zakresie przygotowania złożonych wewnętrznych regulacji w zakresie ładu korporacyjnego oraz audytu stosowanych rozwiązań. Doradza także Zarządom spółek w kwestii podziału kompetencji, odpowiedzialności i prawa holdingowego. Prowadzi także kompleksowe doradztwo w zakresie fuzji i przejęć na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym notowanych na giełdzie, w szczególności przy projektach akwizycji spółek. Ponadto doradza Klientom w kwestiach z zakresu prawa żywnościowego.

Wybrane projekty:

 • Prowadził, trwający kilka lat, projekt skomplikowanej konsolidacji (w drodze rożnych technik, w tym w drodze połączeń) spółek należących do jednej z największych grup energetycznych na świecie, w tym doradzał w opracowaniu modelu restrukturyzacji i zagadnieniach około-transakcyjnych i wprowadzania zasad ładu korporacyjnego
 • Kierował procesami likwidacji właścicielskich spółek i praktycznie wspierał klientów w tym zakresie, m. in. dla spółek developerskich oraz dużej europejskiej spółki działającej na rynku stoczniowym
 • Doradzał w projektach restrukturyzacji, w tym opracowywał koncepcję i prowadził proces łączenia, podziału i przekształcenia, między innymi dla spółek należących do grupy światowego potentata na rynku stali, dużej światowej grupy producenta alkoholi oraz jednej z dużych spółdzielczych kas oszczędności
 • Prowadził duże projekty z zakresu prawa spółek (w tym umorzenia i wykupy akcji w spółkach akcyjnych z rozproszonym akcjonariatem), w szczególności procesy przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy (squeeze-out) oraz odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (sell-out)
 • Przeprowadził audyty ładu korporacyjnego, w tym analizował przyjęte rozwiązania i regulacje wewnętrzne m.in. dla spółki-operatora jednego z największych w Polsce portów lotniczych
 • Kompleksowo realizował transakcje zbycia udziałów w podmiocie zależnym dużej spółki publicznej z branży chemicznej, w tym negocjował umowy sprzedaży udziałów, przeprowadził zamknięcie transakcji, a także negocjował dokumenty związane z finansowaniem i rozliczeniem płatności
 • Prowadził projekty i doradzał przy zbyciu zorganizowanych części przedsiębiorstwa m.in. dla spółek należących do jednego z największych koncernów przemysłu naftowego w Europie Środkowej
 • Prowadził na rzecz inwestorów (m. in. z branży hutniczej i chemicznej) kompleksową obsługę prawną procesów nabycia prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, w tym przygotowywał właściwą dokumentację i negocjował z przedstawicielami właściwych ministerstw oraz przygotowywał i opiniował nietypowe techniki prywatyzacyjne

Wyróżnienia i osiągnięcia:

W rankingu IFLR1000 2018 w zakresie M&A indywidualnie jako „rising star” wyróżniony został Michał Badowski.

Klient z sektora M&A określa zespół SSW jako „zorientowany na biznes, gotowy do działania oraz potrafiący załagodzić ryzyko biznesowe zanim się ono pojawi", inny zaś uważa, że „kancelaria posiada ogromne możliwość w sektorze M&A, a szybkość rozwiązywania problemów przez zespół jest wyjątkowa". Zdaniem innego klienta „prawnicy SSW posiadają bardzo dobrą znajomość innych dziedzin (np. podatków), co sprawia, że proces współpracy staje się łatwiejszy i płynny”.

W rankingu Legal 500 EMEA 2015 Michał Badowski był rekomendowanym prawnikiem w obszarze Corporate and M&A. Zespół SSW został wyróżniony za współpracę ze spółkami z branżu usługowej i meblarskiej w transakcjach nabycia akcji.

Michał Badowski

Partner

Michał Badowski, radca prawny, specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym doradztwem w zakresie prawa korporacyjnego i  negocjowania umów handlowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych. W ramach swojej praktyki doradzał w zakresie przygotowania złożonych wewnętrznych regulacji w zakresie ładu korporacyjnego oraz audytu stosowanych rozwiązań. Doradza także Zarządom spółek w kwestii podziału kompetencji, odpowiedzialności i prawa holdingowego. Prowadzi także kompleksowe doradztwo w zakresie fuzji i przejęć na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym notowanych na giełdzie, w szczególności przy projektach akwizycji spółek. Ponadto doradza Klientom w kwestiach z zakresu prawa żywnościowego.

Wybrane projekty:

 • Prowadził, trwający kilka lat, projekt skomplikowanej konsolidacji (w drodze rożnych technik, w tym w drodze połączeń) spółek należących do jednej z największych grup energetycznych na świecie, w tym doradzał w opracowaniu modelu restrukturyzacji i zagadnieniach około-transakcyjnych i wprowadzania zasad ładu korporacyjnego
 • Kierował procesami likwidacji właścicielskich spółek i praktycznie wspierał klientów w tym zakresie, m. in. dla spółek developerskich oraz dużej europejskiej spółki działającej na rynku stoczniowym
 • Doradzał w projektach restrukturyzacji, w tym opracowywał koncepcję i prowadził proces łączenia, podziału i przekształcenia, między innymi dla spółek należących do grupy światowego potentata na rynku stali, dużej światowej grupy producenta alkoholi oraz jednej z dużych spółdzielczych kas oszczędności
 • Prowadził duże projekty z zakresu prawa spółek (w tym umorzenia i wykupy akcji w spółkach akcyjnych z rozproszonym akcjonariatem), w szczególności procesy przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy (squeeze-out) oraz odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (sell-out)
 • Przeprowadził audyty ładu korporacyjnego, w tym analizował przyjęte rozwiązania i regulacje wewnętrzne m.in. dla spółki-operatora jednego z największych w Polsce portów lotniczych
 • Kompleksowo realizował transakcje zbycia udziałów w podmiocie zależnym dużej spółki publicznej z branży chemicznej, w tym negocjował umowy sprzedaży udziałów, przeprowadził zamknięcie transakcji, a także negocjował dokumenty związane z finansowaniem i rozliczeniem płatności
 • Prowadził projekty i doradzał przy zbyciu zorganizowanych części przedsiębiorstwa m.in. dla spółek należących do jednego z największych koncernów przemysłu naftowego w Europie Środkowej
 • Prowadził na rzecz inwestorów (m. in. z branży hutniczej i chemicznej) kompleksową obsługę prawną procesów nabycia prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, w tym przygotowywał właściwą dokumentację i negocjował z przedstawicielami właściwych ministerstw oraz przygotowywał i opiniował nietypowe techniki prywatyzacyjne

Wyróżnienia i osiągnięcia:

W rankingu IFLR1000 2018 w zakresie M&A indywidualnie jako „rising star” wyróżniony został Michał Badowski.

Klient z sektora M&A określa zespół SSW jako „zorientowany na biznes, gotowy do działania oraz potrafiący załagodzić ryzyko biznesowe zanim się ono pojawi", inny zaś uważa, że „kancelaria posiada ogromne możliwość w sektorze M&A, a szybkość rozwiązywania problemów przez zespół jest wyjątkowa". Zdaniem innego klienta „prawnicy SSW posiadają bardzo dobrą znajomość innych dziedzin (np. podatków), co sprawia, że proces współpracy staje się łatwiejszy i płynny”.

W rankingu Legal 500 EMEA 2015 Michał Badowski był rekomendowanym prawnikiem w obszarze Corporate and M&A. Zespół SSW został wyróżniony za współpracę ze spółkami z branżu usługowej i meblarskiej w transakcjach nabycia akcji.